• Arbetsplatser

Mina arbetsplatser

Som frilansande golfinstruktör har jag kontakt och samarbetsavtal med en rad olika golfklubbar och anläggningar. Det är framförallt på dessa jag bedriver min verksamhet.